Nieuws

 • Sneller inzicht met de Beschikbaarheidswijzer

  05 december 2022

  Om passende hulp met bijbehorende wachttijden voortaan snel en eenvoudig inzichtelijk te hebben voor verwijzers is Jeugdhulpregio Noord-Veluwe gestart met werken met de Beschikbaarheidswijzer.

 • Kennismaking lokale toegang en zorgaanbieders

  21 juni 2022

  De afgelopen periode organiseerde de regiogemeenten twee kennismakingsbijeenkomsten; een digitale op 18 mei 2022 en een fysieke in Harderwijk op 9 juni 2022.

 • Woensdag 18 mei: Digitale kennismaking zorgaanbieder en lokale toegang

  12 mei 2022

  Op woensdag 18 mei 2022 organiseren wij een digitale kennismaking voor alle toegangsmedewerkers en alle gecontracteerde hoofdaannemers van jeugdhulp vanaf 1 april 2022. De bijeenkomst is van 10.00 tot 13.00 uur.

 • Verleningsbesluiten direct en indirecte tijd

  29 april 2022

  In de inkoopstukken stond een opmerking over de verdeling directe en indirecte tijd voor de nieuwe contracten vanaf 1 april 2022. Blijkbaar roept deze tekst verwarring op en verschilt de interpretatie van de wijze waarop dit in de praktijk werkt. Hieronder leggen we uit hoe het werkt.

 • Jeugdhulpregio Noord-Veluwe en Zeewolde sluit contracten af met aanbieders jeugdhulp na aanbestedingstraject

  23 december 2021

  In de afgelopen maanden heeft de jeugdhulpregio Noord-Veluwe en Zeewolde een aanbesteding doorlopen voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Hiermee is een volgende stap gezet in goede, duurzame zorg voor de jeugdigen. De jeugdhulpaanbieders waarmee de regio wil gaan samenwerken zijn bekend. Met deze aanbieders worden contracten afgesloten voor het geven van jeugdhulp vanaf 1 april 2022.

 • Gezamenlijke inzet op intersectorale aanpak van crisiszorg

  23 december 2021

  Crisiszorg voor de jeugd in één keer goed inzetten en zo licht en thuisnabij als mogelijk. Met dit doel voor ogen zijn de Noord Veluwse gemeenten, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten meer integraal gaan samenwerken met het CJG en zorgaanbieders. Zo is een aanbesteding doorlopen met als opdracht om in samenwerkingsverband intersectoraal (J&O, GGZ en LVB) de crisiszorg uit te voeren.

 • Nieuwe website Jeugdhulpregio Noord Veluwe

  23 december 2021

  Vanaf 22 december 2021 is de nieuwe website van de Jeugdhulpregio Noord Veluwe live. Op onze website vindt u momenteel vooral informatie over de uitvoering van jeugdhulp, zoals het inkooptraject, dat nu actueel is.