Verleningsbesluiten direct en indirecte tijd

In de inkoopstukken stond een opmerking over de verdeling directe en indirecte tijd voor de nieuwe contracten vanaf 1 april 2022. Blijkbaar roept deze tekst verwarring op en verschilt de interpretatie van de wijze waarop dit in de praktijk werkt. Hieronder leggen we uit hoe het werkt.

Afspraak

In de nieuwe contractperiode kan binnen de duur van de gehele toewijzing een maximaal percentage van de afgegeven hoeveelheid uren in de beschikking of het verleningsbesluit besteed worden aan indirecte cliëntgebonden tijd. De huidige tarieven zijn hier op afgestemd.

Onder deze indirecte cliëntgebonden tijd wordt al het werk verstaan waarbij de cliënt/het systeem wel onderwerp is van gesprek, maar niet aanwezig is. Onder het systeem vallen alle partijen die onderdeel zijn van het leven van de jongere/het kind, zoals school, huisarts of vrije tijdvoorzieningen. Overleg met deze partijen valt dan ook onder directe tijd. Onder indirecte tijd valt bijvoorbeeld voorbereidingen voor een activiteit, verslaglegging van activiteiten en overleggen tussen jeugdhulpaanbieders.

Geen extra tijd of uren

Het betekent niet dat door deze afspraak extra uren moeten worden toegewezen. Deze indirecte cliëntgebonden tijd was er altijd al, maar is nu gedefinieerd en voorzien van een maximaal percentage. Er verandert dus niets in het toegewezen of toe te wijzen aantal uren in de beschikking of het verleningsbesluit.