Toegankelijkheidsverklaring

De website van Jeugdhulpregio Noord Veluwe is gebouwd volgens de richtlijnen van digitale toegankelijkheid. De software van de website is hier al op getoetst door de leverancier. Daarnaast is bij het plaatsen van de content rekening gehouden met de richtlijnen. Het onafhankelijke onderzoek naar toegankelijkheid moet echter nog uitgevoerd worden, dit staat gepland voor 2022. Omdat er op dit moment nog geen onderzoek is uitgevoerd, heeft de website status D - voldoet niet.

Status toegankelijkheidslabel van Jeugdhulpregio Noord Veluwe. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.