Programmaplan Jeugdhulp regio Noord-Veluwe

In het programmaplan staat hoe wij als gemeenten, samen met Meerinzicht bedrijfsvoering en de toegangsteams, sturing geven aan de benodigde verandering binnen de jeugdhulp. De hervormingsagenda komt terug, de financiële en de inhoudelijke uitdagingen. En hoe wij dat vorm willen geven, wat dat mag kosten en hoe we dat monitoren.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Programmaplan Jeugdhulp regio Noord-Veluwe’, 31 augustus 2023, pdf, 3MB