Jeugdbeschermingstafel Noord Veluwe

Ernstige zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van een jeugdige en loopt u vast in het vrijwillige kader? Meld het aan bij de Jeugdbeschermingstafel.

Heeft u als hulpverlener te maken met een gezinssituatie die onveilig lijkt? Is vrijwillige hulp misschien niet genoeg? Of denkt u dat een kinderbeschermingsmaatregel nodig is? Bij ernstige zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van een jeugdige kan de Jeugdbeschermingstafel bijeen worden geroepen. Om gezamenlijk in gesprek te gaan over de groei en veiligheid van het kind en afspraken te maken in het belang van de jeugdige.

Wat is een Jeugdbeschermingstafel?

Een Jeugdbeschermingstafel brengt ouders, jeugdigen (12+), een gezinsvertrouwenspersoon, de aanmelder, hulpverleners, en een vertegenwoordiger van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) samen. Een voorzitter en secretaris worden ook aangewezen.

Hoe werkt een Jeugdbeschermingstafel?

De aanwezigen bespreken wat nodig is om de situatie van een jongere te verbeteren. Er zijn drie uitkomsten mogelijk:

  • De vrijwillige hulp die het gezin al krijgt, werkt goed genoeg.
  • De vrijwillige hulp moet worden bijgestuurd. Daarover worden duidelijke afspraken gemaakt. Na ongeveer drie maanden volgt een evaluatie of de nieuwe afspraken voldoen.
  • De RvdK start een onderzoek naar de noodzaak van een kinderbeschermingsmaatregel.

Casus aanmelden

Voor aanmelding bij de Jeugdbeschermingstafel dient u een verzoek tot onderzoek (VTO) (word 118 kb) in. Lokale teams (CJG) uit de gemeente Putten, Harderwijk, Ermelo, Nunspeet, Elburg en Oldebroek en Veilig Thuis Noord-Oost Gelderland kunnen een VTO indienen. Stuur het volledig ingevulde VTO naar beschermingstafel@harderwijk.nl 

Contact

Neem bij vragen of twijfels over een aanmelding gerust contact op met Joost Witlox via tel. 06 14 26 69 09 of mail: j.witlox@meerinzicht.nl.