Artikelen

 • Eigen Kracht-conferenties besparen tranen en euro’s

  Het is een bekend probleem voor gemeenten: de vraag naar jeugdhulp stijgt, de wachtlijsten zijn lang en voor de meest kwetsbare gezinnen is er niet altijd geschikte hulp beschikbaar. Dat is slecht voor de inwoners en voor de gemeentelijke begroting. Een Eigen Kracht-plan, ook wel familiegroepsplan genoemd, kan uitkomst bieden. ‘Het scheelt tranen en euro’s’, vindt Angelo Beşikçi, regiomanager Gelderland en Overijssel bij Eigen Kracht Centrale.

 • FlexibiliseringsOverleg: samen komen we verder

  Ben je als professional betrokken bij een jongere met meervoudige en complexe problemen? Maar loop je vast bij de uitvoering van het hulpverleningsplan? Zet dan een stap richting het FlexibiliseringsOverleg (FO), een initiatief van de jeugdhulpregio Noord Veluwe. Samen komen we verder.

 • Jeugdbeschermingstafel Noord Veluwe

  Heeft u als hulpverlener te maken met een gezinssituatie die onveilig lijkt? Is vrijwillige hulp misschien niet genoeg? Of denkt u dat een kinderbeschermingsmaatregel nodig is? Bij ernstige zorgen over de veiligheid en ontwikkeling van een jeugdige kan de Jeugdbeschermingstafel bijeen worden geroepen. Om gezamenlijk in gesprek te gaan over de groei en veiligheid van het kind en afspraken te maken in het belang van de jeugdige.

 • Expertisepoule Toekomsttuin Noord Veluwe

  In de jeugdhulpregio Noord Veluwe is een expertisepoule opgericht. Hierin bundelen professionals van lokale/wijkteams en Veilig Thuis, jeugdbescherming en de vrouwenopvang hun expertise. Om gezinnen waarin sprake is van een ontwikkelingsbedreiging of onveiligheid door geweld in afhankelijkheidsrelaties op basis van een gedegen analyse goed te kunnen helpen.

 • Regionaal Expertteam: voor complexe jeugdhulpvragen

  Ben je als professional op zoek naar een oplossing voor een jongere met meervoudige en complexe problemen? En dreigt de situatie vast te lopen of is dat misschien zelfs al het geval? Het Regionaal Expertteam Noord Veluwe (RET) biedt de helpende hand.

 • Jeugdhulpregio Noord Veluwe is voldoende robuust

  Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de jeugdhulpregio Noord Veluwe bestempeld als 'robuuste regio'. Dit is het resultaat van een uitgebreide zelfscan. Wat betekent dit?

 • KPI's in de jeugdhulp: via meten naar verbeteren

  De jeugdhulpregio Noord Veluwe zet Key Performance Indicators (KPI’s) in voor monitoring en verbetering van de jeugdhulp. Hoe selecteren we deze KPI’s, wat is ons doel ermee en waarop moeten we letten bij het gebruik ervan?

 • Een mijlpaal binnen samenwerking Jeugdzorg Noord-Veluwe

  Eind mei ondertekenden zorgaanbieders en wethouders van de jeugdzorgregio Noord Veluwe het samenwerkingsconvenant van het Regionaal Expertteam. Een mijlpaal in de samenwerking binnen de Jeugdzorg in onze regio.

 • Sneller inzicht met de Beschikbaarheidswijzer

  Om passende hulp met bijbehorende wachttijden voortaan snel en eenvoudig inzichtelijk te hebben voor verwijzers is Jeugdhulpregio Noord-Veluwe gestart met werken met de Beschikbaarheidswijzer.

 • Kennismaking lokale toegang en zorgaanbieders

  De afgelopen periode organiseerde de regiogemeenten twee kennismakingsbijeenkomsten; een digitale op 18 mei 2022 en een fysieke in Harderwijk op 9 juni 2022.

 • Woensdag 18 mei: Digitale kennismaking zorgaanbieder en lokale toegang

  Op woensdag 18 mei 2022 organiseren wij een digitale kennismaking voor alle toegangsmedewerkers en alle gecontracteerde hoofdaannemers van jeugdhulp vanaf 1 april 2022. De bijeenkomst is van 10.00 tot 13.00 uur.

 • Verleningsbesluiten direct en indirecte tijd

  29 april 2022

  In de inkoopstukken stond een opmerking over de verdeling directe en indirecte tijd voor de nieuwe contracten vanaf 1 april 2022. Blijkbaar roept deze tekst verwarring op en verschilt de interpretatie van de wijze waarop dit in de praktijk werkt. Hieronder leggen we uit hoe het werkt.

 • Jeugdhulpregio Noord-Veluwe en Zeewolde sluit contracten af met aanbieders jeugdhulp na aanbestedingstraject

  In de afgelopen maanden heeft de jeugdhulpregio Noord-Veluwe en Zeewolde een aanbesteding doorlopen voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Hiermee is een volgende stap gezet in goede, duurzame zorg voor de jeugdigen. De jeugdhulpaanbieders waarmee de regio wil gaan samenwerken zijn bekend. Met deze aanbieders worden contracten afgesloten voor het geven van jeugdhulp vanaf 1 april 2022.

 • Gezamenlijke inzet op intersectorale aanpak van crisiszorg

  Crisiszorg voor de jeugd in één keer goed inzetten en zo licht en thuisnabij als mogelijk. Met dit doel voor ogen zijn de Noord Veluwse gemeenten, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten meer integraal gaan samenwerken met het CJG en zorgaanbieders. Zo is een aanbesteding doorlopen met als opdracht om in samenwerkingsverband intersectoraal (J&O, GGZ en LVB) de crisiszorg uit te voeren.

 • Nieuwe website Jeugdhulpregio Noord Veluwe

  Vanaf 22 december 2021 is de nieuwe website van de Jeugdhulpregio Noord Veluwe live. Op onze website vindt u momenteel vooral informatie over de uitvoering van jeugdhulp, zoals het inkooptraject, dat nu actueel is.