Jeugdhulpregio Noord Veluwe is voldoende robuust

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft de jeugdhulpregio Noord Veluwe bestempeld als 'robuuste regio'. Dit is het resultaat van een uitgebreide zelfscan. Wat betekent dit?

De Hervormingsagenda Jeugd stelt dat jeugdhulpregio’s waarbinnen de zorg

regionaal wordt ingekocht en georganiseerd voldoende ‘robuust’ moeten zijn: is een regio in staat om zelfstandig complexere vormen van jeugdhulp in te kopen en te organiseren, zodat ook de meest kwetsbare kinderen en gezinnen niet buitenboord vallen? Maar hoe toets je de robuustheid? In 2023 hebben gemeenten en jeugdhulpaanbieders hiervoor gezamenlijk criteria opgesteld. Voorbeelden hiervan zijn het hebben van een gezamenlijke visie, een heldere taakverdeling en goede financieringsafspraken.

Extra aandacht voor de mening van aanbieders

Samen met andere regio's voerde Noord Veluwe een zelfscan uit op verzoek van VWS, gericht op diverse aspecten van jeugdhulpverlening. De input van aanbieders werd nadrukkelijk meegenomen. Zo kon het gezamenlijke verhaal naar voren worden gebracht. Vervolgens werd op basis van de zelfscan en een wegingskader een rapportage opgesteld.

Voldoende robuust

In totaal deden 46 (sub)regio’s mee aan het onderzoek van VWS, waarvan 19, inclusief Noord Veluwe, direct als 'robuust' werden bestempeld. De uitkomst betekent voor Noord Veluwe dat er geen vervolgtraject met verbeterpunten wordt gestart. Hoewel enkele aandachtspunten zijn genoemd, doen deze geen afbreuk aan de algemene sterkte van de regio.

Doorpraten?

De uitslag van de zelfscan bevestigt de stevige basis van samenwerking tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders in Noord Veluwe, die voortkomt uit een gezamenlijke inspanning, een gedeelde visie en vele gesprekken die met elkaar zijn gevoerd. De jeugdhulpregio Noord Veluwe wil de gesprekken tussen gemeenten en jeugdhulpaanbieders blijven voeren. Heeft u als jeugdhulpaanbieder feedback op onze regio? Laat het ons weten via administratiejeugdhulp@meerinzicht.nl, dan nemen we contact met u op over hierover door te praten.