KPI's in de jeugdhulp: via meten naar verbeteren

De jeugdhulpregio Noord Veluwe zet Key Performance Indicators (KPI’s) in voor monitoring en verbetering van de jeugdhulp. Hoe selecteren we deze KPI’s, wat is ons doel ermee en waarop moeten we letten bij het gebruik ervan?

Waarom we voor KPI’s gekozen hebben

Als jeugdhulpregio zetten we vol in op het verbeteren van de jeugdhulp. We richten ons op betaalbare zorg, snellere toegang tot de juiste hulp, slimme en efficiënte inzet van middelen, en een systeemgericht zorgaanbod dat het hele gezin ondersteunt. Hierover hebben we afspraken gemaakt met de aanbieders van jeugdhulp, die vastgelegd zijn in contracten. KPI’s geven ons inzicht in de naleving van deze afspraken. Zo krijgen we beter zicht op hoe aanbieders presteren op de daaraan verbonden doelen. Of het nu gaat om wachttijden, klanttevredenheid of uitstroom.

We geven twee voorbeelden ter verduidelijking. Een van de KPI’s luidt dat vanaf 2025 in ieder jeugdhulptraject een verklarende analyse wordt gemaakt. We meten dit steekproefsgewijs twee keer per jaar, bij zowel aanbieders als lokale toegang. Een andere KPI gaat over het perspectiefplan. Voor jongeren ouder dan 16 willen we dat er tijdig zo’n plan ligt. Ook deze KPI meten we twee keer per jaar. De resultaten van alle metingen van alle KPI’s nemen we mee in gesprekken met aanbieders en lokale toegang(en). Ook bespreken we deze in de regionale monitoringswerkgroep.

Hoe de KPI’s tot stand zijn gekomen

In samenwerking met adviesbureau EHdK heeft een werkgroep van betrokken ambtenaren 21 KPI’s ontwikkeld. Ze omvatten alle vormen van jeugdhulp in de regio, van hoogspecialistische zorg tot dagbehandeling. Daarna legden we de KPI’s voor aan een aantal aanbieders om er zeker van te zijn dat ze de praktijk weerspiegelen. Het resultaat? Breed ondersteunde en direct toepasbare KPI’s.

Hoe we werken met de KPI’s

De implementatie van KPI's is een overgang naar een nog meer datagedreven benadering voor het realiseren van betere jeugdhulp. Door regelmatig te meten en te evalueren of de gestelde doelen worden behaald, kunnen we beter bijsturen en verbeteringen doorvoeren. Daarom stimuleren we aanbieders om de KPI's te integreren in hun werkprocessen. De KPI’s dienen als leidraad in gesprekken over prestaties en verbeteringen.

Aandachtspunten bij het gebruik van KPI's

KPI’s zijn effectief voor het monitoren van doelstellingen, maar kennen ook uitdagingen:

  • Hoeveel KPI’s je ook bedenkt, je moet je ervan bewust zijn dat ze altijd een beperkte weergave zijn van een complexe werkelijkheid.
  • Meten is geen doel op zich: KPI’s zijn een instrument, geen eindpunt. Ons doel is het verhogen van de kwaliteit van de jeugdhulp, niet simpelweg het behalen van een groen signaal op een dashboard. Dus als het behalen van een KPI een doel op zich lijkt te worden, spreken we elkaar hier op aan.
  • KPI's moeten gesprek en reflectie stimuleren; ze mogen geen aanleiding geven tot een vinkjescultuur.
  • De invloed die een individuele aanbieder heeft op bepaalde KPI’s is soms beperkt.
  • KPI’s zijn niet in steen gebeiteld. We zullen ze blijven verfijnen en aanpassen naar aanleiding van praktijkervaringen en feedback van aanbieders. Ook kunnen we KPI’s toevoegen of schrappen. Hiermee creëren we samen met de aanbieders een cyclus van verbeteren en leren.

Enthousiast geworden? Dat is mooi! Vanaf 2024 starten we met de KPI’s en zie je deze terug in de agenda’s van de Q-gesprekken. We kijken ernaar uit om hier samen mee aan de slag te gaan!