Regionaal Expertteam: voor complexe jeugdhulpvragen

Het RET Noord Veluwe denkt mee bij ingewikkelde jeugdhulpvragen. Om te voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Samen vinden we de weg uit complexe situaties.

Bent u als professional op zoek naar een oplossing voor een jongere met meervoudige en complexe problemen? En dreigt de situatie vast te lopen of is dat misschien zelfs al het geval? Het Regionaal Expertteam Noord Veluwe (RET) biedt de helpende hand.

Wat is het RET?

Het RET is een samenwerking tussen jeugdhulpaanbieders en gemeenten in de regio Noord Veluwe. Het team bestaat uit deskundigen uit verschillende disciplines, variërend van LVB tot GGZ. Stuk voor stuk gedreven mensen die klaar staan om samen met jou, de jongere, ouders, en andere betrokkenen een oplossing te vinden voor een passend aanbod. Ongeacht de complexiteit van de situatie.

Hoe werkt het RET?

Het RET komt om de twee weken fysiek bijeen om concrete plannen te maken voor jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen. Daarbij kunnen ook andere betrokkenen worden uitgenodigd, zoals de jongere zelf (12+), de ouders, de aanmelder, het onderwijs en de betrokken zorgorganisatie. De bijeenkomsten vinden plaats in de even weken op dinsdag om 15.00 uur.

Casus aanmelden

Wilt u als professional een casus indienen? Vul het Aanmeldformulier deel 1 (inhoudelijke gegevens) (pdf, 250 kb) en aanmeldformulier deel 2 (persoon specifieke gegevens) (pdf, 150 kb) in.

Het Gelders aanmeldformulier Jeugdhulp kent 2 delen. Bij aanmelding voor bespreking met het Regionaal Expertteam of bij een meedenkvraag aan een zorgaanbieder moet alleen deel 1 ingevuld worden. Bij aanmelding voor jeugdhulp bij een Zorgaanbieder moet deel 1 en deel 2 volledig ingevuld worden. Mail het ingevulde aanmeldformulier beveiligd (bijvoorbeeld via Zorgmail of Zivver) naar de zorgaanbieder of naar het Regionaal Expertteam via j.witlox@meerinzicht.nl. Een handleiding voor het gebruik van Zivver vindt u op de website van de gemeente Oldebroek. 

Contact

Neem bij vragen of twijfels over een aanmelding gerust contact op met Joost Witlox, de voorzitter van het RET, via tel. 06 14 26 69 09 of mail: j.witlox@meerinzicht.nl