Gecontracteerde aanbieders vanaf 1 april 2022

Hier vindt u een overzicht van de definitief gegunde aanbieders in de aanbesteding Maatwerkdiensten jeugd segment 1-4 Noord Veluwe en Zeewolde. In dit overzicht zijn alleen hoofdaannemers opgenomen.

Een overzicht met productcodes per aanbieder vindt u in de bijlage onderaan deze pagina. De lijst wordt aan het einde van elke maand bijgewerkt. 

Onderaannemerschap

Voor aanbieders die zich niet hebben ingeschreven voor de nieuwe aanbesteding Maatwerkdiensten Jeugd Noord Veluwe (segment 1 t/m 4) of de opdracht niet gegund krijgen is het mogelijk om als onderaannemer aan te sluiten bij een aanbieder die de opdracht wel gegund heeft gekregen. Voor meer informatie omtrent onderaannemerschap kunt u contact opnemen met Linzey Huitema, Inkoopcoördinator bij Meerinzicht via  inkoop@meerinzicht.nl.

Een overicht van alle huidige onderaannemers per hoofdaannemer vindt u in de bijlage onderaan deze pagina. De lijst wordt aan het einde van elke maand bijgewerkt. 

Aanbieders

 • Accare
 • Ago Natura Outdoor Experience
 • Ambulante Begeleiding Het Spectrum
 • at.zorg
 • BeActive B.V.
 • Bosman GGz
 • Braams
 • Buro Izso
 • Centraal Nederland
 • Cooperatie Boer en Zorg
 • Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A.
 • Cuidate Jeugd
 • Curess B.V.
 • De Binnenkijk
 • De Hoop ggz
 • Dimence Groep
 • Domus Dulcis Domus
 • Driestar educatief
 • Flevo Zon BV
 • FLOW Cooperatie U.A
 • Gewoonbyzonder
 • GGz-Centraal
 • Gezin en Gehechtheid
 • Harmonie in hulp & Zorg
 • Hifive BV
 • IJsselgroep
 • Inside Out Sports
 • JAM | Harderwijk
 • Karakter Kinder- en Jeugd Psychiatrie
 • Kennis- en behandelcentrum Dyslexie
 • Kurios Bijzonder B.V. 
 • L.M. van de Pol GZ-psycholoog
 • Leestalent BV
 • Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg
 • Loofles Specialistische Begeleiding B.V.
 • Mentaal Beter Cure B.V.
 • Nieuw gezin
 • Omega Groep BV
 • Orthopedagogische Praktijk Ermelo
 • PerspektieV BV
 • Philadelphia
 • PJG Passie voor Jeugd en Gezin
 • Praktijk DichterBij B.V.
 • Praktijk Dynamiek
 • Praktijk psychologisch onderzoek en advies
 • Profila Zorggroep
 • Psycho Praktijk Harderwijk
 • Psychologen Praktijk Putten K&J B.V.
 • PsyMens B.V.
 • S.P.E.L. Harderwijk Valkema
 • Spel Psychologen Putten B.V.
 • stichting de Driestroom
 • Stichting Empower Zwolle
 • Stichting Gehandicaptenzorg van de Gereformeerde Gemeenten Siloah
 • Stichting Kindertherapeuticum Zeist
 • Stichting Pactum
 • Stichting Pluryn Groep
 • Stichting Prokino Kinderopvang
 • Stichting 's Heeren Loo Zorggroep
 • Therapeutisch Centrum GGZ
 • Timon
 • Vitree
 • William Schrikker Stichting Gezinsvormen
 • Yes We Can Clinic

Bijlagen 

Overzicht met productcodes per aanbieder Jeugdhulpregio Noord Veluwe 

Huidige onderaannemers per hoofdaannemer