Home

Welkom

Welkom op de website van Jeugdhulpregio Noord Veluwe, bestaande uit de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. U vindt hier informatie over de uitvoering van jeugdhulp, zoals het inkoopproces, samenwerking op het gebied van jeugdhulp binnen de regio Noord Veluwe en veel informatie over onze werkwijze en processen.

Hier staan wij voor

Wij, Jeugdhulpregio Noord Veluwe, willen dat kinderen en jongeren tot hun recht komen. Vanaf het moment van de conceptie tot hun 23ste. Dat ze veilig, gezond en stabiel opgroeien als het kan in de eigen vertrouwde omgeving. Zodat zij de kans krijgen om zich binnen hun eigen mogelijkheden optimaal te ontwikkelen. En later een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden.

Lees meer over waar wij voor staan

Kinderen peuterspeelzaal 1920 x 825
Kinderen aan het tekenen 1920 x 825

Keuzehulp zorgproducten

Vanaf 1 april 2022 werkt de jeugdhulpregio met een nieuw productenboek. Het productenboek kunnen toegangsmedewerkers gebruiken om, na de verklarende analyse, met jeugdigen en opvoeders te bepalen welk zorgproduct het best aansluit bij de hulpvraag. Ook de beslisboom kan hiervoor gebruikt worden.

Lees meer over de keuzehulp