Verwijzers

 • Procedure inkoop jeugdhulp

  In het voorjaar van 2021 is de aanbestedingsprocedure gestart voor de nieuwe inkoop van maatwerkdiensten jeugdhulp.

 • Wijzigingen werkwijze toegang tot jeugdhulp

  Op deze pagina staan de belangrijkste wijzigingen voor de toegang tot jeugdhulp vanaf 2022.

 • Jeugdhulp via gecontracteerde aanbieders

  Vanaf 1 april 2022 werkt de jeugdhulpregio Noord Veluwe (inclusief Zeewolde) met een beperkt aantal zorgaanbieders. Na de definitieve gunning kunnen nieuwe aanbieders alleen als onderaannemer van een van de gecontracteerde partijen jeugdhulp in de regio bieden.

 • Gecontracteerde aanbieders vanaf 1 april 2022

  Hier vindt u een overzicht van de definitief gegunde aanbieders in de aanbesteding Maatwerkdiensten jeugd segment 1-4 Noord Veluwe en Zeewolde. In dit overzicht zijn alleen hoofdaannemers opgenomen.

 • Keuzehulp zorgproducten

  Vanaf 1 april 2022 werkt de jeugdhulpregio met een nieuw productenboek. Het productenboek kunnen toegangsmedewerkers gebruiken om, na de verklarende analyse, met jeugdigen en opvoeders te bepalen welk zorgproduct het best aansluit bij de hulpvraag. Ook de beslisboom kan hiervoor gebruikt worden.

 • Verklarende analyse

  Ben je jeugdprofessional en wil je de samenhang van problemen in een gezin in kaart brengen? Gebruik dan het invulmodel voor een Verklarende Analyse.

 • Verleningsbesluiten direct en indirecte tijd

  Uitleg over de verdeling directe en indirecte tijd voor de nieuwe contracten vanaf 1 april 2022.

 • Sneller inzicht met de Beschikbaarheidswijzer

  Om passende hulp met bijbehorende wachttijden voortaan snel en eenvoudig inzichtelijk te hebben voor verwijzers is Jeugdhulpregio Noord-Veluwe gestart met werken met de Beschikbaarheidswijzer.

 • KPI's in de jeugdhulp: via meten naar verbeteren