Onze doelen

Om de missie en visie in praktijk te brengen heeft de Jeugdhulpregio Noord Veluwe een aantal doelen opgesteld.

Sneller toegang tot informatie en hulp

Informatie, advies en hulp moet makkelijk vindbaar en bereikbaar zijn voor alle gezinnen in onze gemeenten. Zodat ouders sneller en beter antwoord krijgen op kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien.

Gezinnen versterken

Gezinnen met complexe problematiek, die willen we versterken. Thuis, in de buurt, op school. We organiseren jeugdhulp dichtbij gezinnen. En gaan daarbij altijd uit van de eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van gezinnen.

Slimmer worden

We sluiten aan bij de ideeën over een lerend jeugdstelsel: door scholing, onderzoek en samenwerking bouwen we aan kennis over wat echt goed werkt. Sturen op het aanpassen van behandelmethodes, stoppen met dingen die niet werken en open staan voor vruchtbare initiatieven.

Beter betaalbaar

Iedereen weet dat de beschikbare budgetten voor jeugdhulp knellen. Daar zijn we open en eerlijk over. Richting elkaar en richting jeugdhulpaanbieders. Met elkaar organiseren we de ondersteuning voor de jeugd zo effectief en kwalitatief mogelijk, komen we tot betaalbare oplossingen en sluiten we glasheldere contracten af.

Leidende principes

De Jeugdhulpregio Noord Veluwe wil met een concrete uitvoering bovenstaande doelen bereiken. Hierbij zijn de volgende leidende principes voor de jeugdhulpregio van belang:

  • Kinderen horen thuis
  • We gaan uit van eigen verantwoordelijkheid en eigen mogelijkheden van gezinnen en zijn samen verantwoordelijk
  • Regie blijft bij het gezin zelf
  • Eén gezin één plan, één regisseur
  • Doen wat nodig is: Licht en kort als kan, langdurig en intensief als moet
  • Veiligheid voorop
  • Verbinden van kennis en expertise
  • Verminderen van regeldruk
  • Kwalitatief goede zorg binnen financieel kader