Procedure inkoop jeugdhulp

In het voorjaar van 2021 is de aanbestedingsprocedure gestart voor de nieuwe inkoop van maatwerkdiensten jeugdhulp.

De verwachte ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten is 1 april 2022. In onderstaande tabel staan de mijlpalen van de procedure.

Mijlpaal Datum
Sluiting inschrijvingen 2 september 2021
Voorlopige gunning 1 december 2021
Definitieve gunning 22 december 2021
Contracteren en implementatieperiode Januari - maart 2022
Ingangsdatum overeenkomst 1 april 2022

Voor crisiszorg is een aparte procedure doorlopen, deze is inmiddels afgerond en de nieuwe afspraken hiervoor treden per 1 januari 2022 in werking.

Uitslag aanbesteding

Als u zich heeft ingeschreven voor de aanbesteding, heeft u inmiddels bericht ontvangen of u een overeenkomst krijgt vanaf 1 april 2022.Voor nadere informatie over deze procedure en de spelregels, verwijzen we u naar de aanbestedingsstukken op Negometrix.

Aangezien de inschrijftermijn inmiddels is verstreken, kunt u niet langer in aanmerking komen voor een overeenkomst als u zich niet heeft ingeschreven. Wel blijft het mogelijk om in onderaannemerschap aan te sluiten bij gecontracteerde aanbieders, op deze wijze kunt u alsnog deelnemen.We vragen alleen dat de gemeente (via Meerinzicht) hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Verlenging bestaande overeenkomsten

Omdat de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten 1 april 2022 is, hebben we de huidige overeenkomsten met alle aanbieders verlengd tot die datum, zodat continuïteit van jeugdhulp geborgd blijft.

Meest voorkomende vragen inkooptraject jeugdhulp

Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over het inkooptraject jeugdhulp. Daarom hebben wij een overzicht van vragen en antwoorden gemaakt voor inwoners, toegang jeugdhulp, aanbieders en media.

Vragen over inkoopprocedure

Heeft u vragen over de inkoopprocedure? Dan kunt u deze stellen via Negometrix of inkoop@meerinzicht.nl.