Een mijlpaal binnen samenwerking Jeugdzorg Noord-Veluwe

Eind mei ondertekenden zorgaanbieders en wethouders van de jeugdzorgregio Noord Veluwe het samenwerkingsconvenant van het Regionaal Expertteam. Een mijlpaal in de samenwerking binnen de Jeugdzorg in onze regio.

Wat is het Regionaal Expert Team? 

Het Regionaal Expert Team (RET) is een overleg met experts vanuit verschillende jeugdzorgaanbieders en de gemeenten. Het RET richt zich op complexe zorgvragen, waar de reguliere zorg niet uitkomt. De bedoeling van het RET is dat voor elk kind, ongeacht de complexiteit van de zorgvraag en wachtlijsten bij aanbieders, op korte termijn dan toch passende hulp wordt georganiseerd.

Een gezamenlijke verantwoordelijkheid 

De uitvoering van het RET is door de Jeugdzorgregio Noord Veluwe belegd bij Meerinzicht. De overleggen van het RET staan echter onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. Om de afspraken, de werkwijze en de verantwoordelijkheden van de betrokken partners vast te leggen, is er een convenant opgesteld. Door het ondertekenen van het convenant spreken de deelnemers hun commitment uit om voor alle jeugdigen met meervoudige en complexe problemen in beide regio’s een passende en tijdige oplossing met de bijbehorende financiering te realiseren die aansluit op de hulpvraag. Het convenant draagt uit dat het vinden en realiseren van passende en tijdige oplossingen een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.

Partijen

Het convenant werd ondertekend door een aantal zorgaanbieders (die als vooruitgeschoven post vanuit collega-aanbieders in het RET vertegenwoordigd zijn), door de Stichting Jeugd Noord Veluwe (die de CJG’s vertegenwoordigd) en door wethouder Vos (namens de 7 deelnemende gemeente).

Ondertekening Regionaal Expertteam