Gezamenlijke inzet op intersectorale aanpak van crisiszorg

Crisiszorg voor de jeugd in één keer goed inzetten en zo licht en thuisnabij als mogelijk. Met dit doel voor ogen zijn de Noord Veluwse gemeenten, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten meer integraal gaan samenwerken met het CJG en zorgaanbieders. Zo is een aanbesteding doorlopen met als opdracht om in samenwerkingsverband intersectoraal (J&O, GGZ en LVB) de crisiszorg uit te voeren.

In 2018 zijn er inkoopcontracten voor crisiszorg jeugd afgesloten, deze verlopen op 1 januari 2022. Dit betekent dat er nieuwe contracten met zorgaanbieders afgesloten moesten worden. Hiervoor heeft de regio opnieuw afgesproken om samen op te trekken in deze aanbesteding: integrale crisiszorg jeugd.

Gegund aan Pactum

De opdracht is na de aanbestedingsprocedure gegund aan hoofdaannemer Pactum. Zij gaan in een samenwerkingsverband met GGz Centraal en ’s Heeren Loo integrale crisiszorg bieden aan jeugdigen en/of opvoeder(s). Het contract gaat in op 1 januari 2022, voor de duur van drie jaar.

Langverwachte wens

Met de komst van het samenwerkingsverband gaat een langverwachte wens van de regio Noord Veluwe in vervulling om bestaande, effectieve structuren en afspraken in stand te houden, met een verbeterslag in de intersectorale aanpak van crisiszorg.

Mijlpaal

Om deze mijlpaal te vieren is op 4 november 2021 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend door de wethouders jeugd van gemeente Oldebroek en gemeente Harderwijk en de bestuurders van Pactum, GGz Centraal en ’s Heeren Loo.

De komende maanden gaat Pactum samen met de regio, de partners uit het samenwerkingsverband en het CJG, de opdracht verder implementeren. Het gaat dan onder meer over aangescherpte werkprocessen en werk- en resultaatafspraken.

Geen effect op de uitvoering

Het aangaan van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst is een formele handeling en heeft geen effect op de bestaande routes en uitvoering van de crisiszorg voor jeugdigen en opvoeder(s). Zij merken dan ook geen veranderingen in de zorg door zorgaanbieders.