Woensdag 18 mei: Digitale kennismaking zorgaanbieder en lokale toegang

Op woensdag 18 mei 2022 organiseren wij een digitale kennismaking voor alle toegangsmedewerkers en alle gecontracteerde hoofdaannemers van jeugdhulp vanaf 1 april 2022. De bijeenkomst is van 10.00 tot 13.00 uur.

De bijeenkoms is bedoeld om een impuls te geven een goede samenwerking en kennis van elkaars aanbod en werkwijze de komende periode.We hopen we op 18 mei online te mogen ontmoeten.

Hoe verloopt de kennismaking?

Alle hoofdaannemers die vanaf 1 april een contract hebben ontvangen via Negometrix een uitnodiging voor deze bijeenkomst. 

Op het aangegeven tijdstip kunt u inloggen via de Google Meet link bij uw organisatie, we vragen u om dat niet met te veel mensen te doen omdat de groep anders misschien te groot wordt.

We vragen of u als aanbieder zelf wilt starten met een korte introductie over uw organisatie. Om daarbij vooral in te gaan op de vraag hoe u bijdraagt aan de inkoopdoelen: passend jeugdhulp binnen budget. Daarnaast is het prettig als u iets vertelt over het aanbod waarvoor u een contract hebt. Ook is het interessant om iets te vertellen over uw doelgroep. Daarbij wel het verzoek om deze introductie kort te houden zodat er voldoende tijd is voor uitwisseling en vragen.

Ook de toegangsmedewerkers ontvangen een uitnodiging. Zij kunnen aansluiten bij de bijeenkomst van de aanbieders waar zij graag meer over willen weten. Ook kunnen zij vragen stellen en natuurlijk zelf vertellen hoe zij de samenwerking graag zien en daaraan bij willen dragen.

Is er een gespreksleider aanwezig?

We kijken of het lukt om bij elke Google Meet groep iemand van het regionale team aanwezig te laten zijn. Die persoon kan antwoord op praktische vragen geven en eventuele problemen tijdens de bijeenkomst oplossen.

We zien het als een verantwoordelijkheid van iedereen die deelneemt om de gesprekken goed te laten verlopen. Dat houdt ook in elkaar de ruimte geven voor vragen en uitleg en het voeren van een open gesprek gericht op de samenwerking.

Afmelden 

Wilt u geen gebruikmaken van deze kennismakingsbijeenkomst? Dan vragen wij om dit aan ons door te geven via Negometrix. 

We wensen iedereen een zinvolle en informatieve kennismaking!

Team Implementie Inkoop Jeugdhulp

Regio Noord Veluwe en Zeewolde