Jeugdhulpregio Noord-Veluwe en Zeewolde sluit contracten af met aanbieders jeugdhulp na aanbestedingstraject

In de afgelopen maanden heeft de jeugdhulpregio Noord-Veluwe en Zeewolde een aanbesteding doorlopen voor de inkoop van specialistische jeugdhulp. Hiermee is een volgende stap gezet in goede, duurzame zorg voor de jeugdigen. De jeugdhulpaanbieders waarmee de regio wil gaan samenwerken zijn bekend. Met deze aanbieders worden contracten afgesloten voor het geven van jeugdhulp vanaf 1 april 2022.

Het opnieuw inkopen van jeugdhulp maakt onderdeel uit van de missie van de jeugdhulpregio. De regio staat en gaat voor de best mogelijke zorg voor jeugdigen en inwoners in de gemeenten, zo dicht mogelijk bij huis. Daarbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij wat gezinnen zelf, of met hulp van hun netwerk, kunnen. Centraal staat dat we in één keer willen vaststellen welke hulpvraag er is en welke vorm van jeugdhulp daarbij past. Daarnaast reduceren we het aantal gecontracteerde aanbieders. Dit maakt het mogelijk om meer te sturen op kwaliteit en een actief partnerschap met zorgaanbieders aan te gaan.

Voldoende aanbod

De jeugdhulpregio garandeert dat er na 1 april 2022 voldoende aanbod blijft. Inzet is dat jeugdigen en opvoeders zo lokaal mogelijk hulp krijgen. Bij een hele specialistische zorgvraag kijken we wat er regionaal beschikbaar is, soms kan het nodig zijn om ook bovenregionaal te zoeken naar passende hulp. Het uitgangspunt is dat elke jeugdige in de regio passende jeugdhulp krijgt wanneer dit nodig is. Ook zorgen we ervoor dat er keuzevrijheid is voor jeugdigen en opvoeders.

De contracten met de geselecteerde jeugdhulpaanbieders gaan in op 1 april 2022. Vanaf die datum kunnen jeugdigen en inwoners bij deze aanbieders terecht. Jeugdigen die momenteel een traject volgen mogen dit bij dezelfde aanbieder afmaken tot de afgesproken datum in de beschikking, ook als deze aanbieder geen nieuw contract krijgt.

Wethouders jeugd in Harderwijk en Oldebroek zijn namens hun collega-bestuurders van de andere gemeentes heel nauw betrokken bij het proces. Liesbeth Vos-van de Weg, gemeente Oldebroek: "Passende zorg voor de jeugdige staat centraal. Samen met de jeugdige en de opvoeders kijken we naar wat er qua hulp nodig is om daarna weer, bij voorkeur zelfstandig, verder te kunnen. We zetten hulp in, zo dicht mogelijk bij huis. Vanzelfsprekend besteden we veel zorg aan een goede overgang. Dit betekent dat we iedereen die dit aangaat actief en zo volledig mogelijk informeren. Onze lokale toegang, vaak het Centrum voor Jeugd en Gezin, is hierbij een belangrijke schakel. Inwoners die nu jeugdhulp krijgen en vragen hebben kunnen daar terecht.”

Gert Jan van Noort, wethouder gemeente Harderwijk: “Alle gecontracteerde jeugdhulpaanbieders gaan nu samen met de lokale toegang jeugdhulp verder aan de slag om de kracht van de ouders, het kind en hun netwerk optimaal in te zetten. We praten met elkaar en niet over elkaar. Ouders en kinderen blijven samen verantwoordelijk voor het kansrijk opgroeien van het kind. Jeugdhulporganisaties zijn onder andere op dit aspect toegelaten tot de partners die jeugdhulp mogen geven in onze regio. Kwaliteit en samenwerking staan hierbij centraal."

Inwoners die vragen of zorgen hebben naar aanleiding van dit persbericht kunnen ook kijken op de website www.jeugdhulpregionoordveluwe.nl. Hier staat een overzicht van contactgegevens van de lokale toegang/het CJG per gemeente. Ook is hier meer informatie te vinden waaronder antwoorden op de meest voorkomende vragen.  
Andere belanghebbenden met vragen kunnen ook terecht op de zojuist genoemde website en bij de contactpersonen die hier worden vermeld.

Jeugdhulpregio Noord Veluwe bestaat uit zeven gemeenten: Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.